วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน ประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยนางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต1 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการตุลากร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ ในการนี้ พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง  ได้แสดงสัมโมทนียกถา อำนวยพรให้กับผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย จากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ปล่อยพันธุ์ปลา ณ ริมแม่น้ำลพบุรี หน้าวัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ชีวิตแก่สัตว์น้ำทั้งหลาย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ทั้งนี้เทศบาลเมืองลพบุรีได้มอบข้าวสารถุงละ 5 กิโล จำนวน 450 ถุง ให้กับผู้มาร่วมพิธี ในครั้งนี้ด้วย