ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.04.2567
3

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.04.2567
5

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุธิดา ภูกองชนะ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุและสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาวกษมา สุทธวิชัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.04.2567
3

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย ในการลดภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : มุ่งสู่ Net Zero” จัดโดย สภาการเหมืองแร่ ร่วมกับ สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย และสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03