สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี **ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล** ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อในคณะกรรมการแร่จังหวัดลพบุรี รับสมัครหรือเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี